Geborgde werkwijze

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe alcoholwet in waardoor TASTE MORE WINE genoodzaakt is om diverse maatregelen te nemen op het gebied van de leeftijdsverificatie. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de verkoop van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen zo goed als onmogelijk is. Alle verkopers van alcohol dienen met ingang van de nieuwe wet te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat er een dubbele leeftijd check komt; een voor het afronden van de bestelling en een voordat de bestelling aan onze klant wordt aangeboden. Het in ontvangst nemen van uw pakket zal dan altijd geverifieerd worden aan de hand van uw ID bewijs. TASTE MORE WINE heeft een geborgde werkwijze opgezet die wij hieronder aan u toelichten.

Leeftijdscontrole bij bestellen

Voordat u als klant de bestelling op www.tastemorewine.com afrond, zullen wij vragen om akkoord te gaan met onze algemene verkoopvoorwaarden én een bevestiging dat u 18+ bent, dit dient naar waarheid in te worden gevuld. Mocht u niet ouder dan 18 jaar zijn dan komt er melding om dit alsnog in te vullen. Vult u dit niet in, dan kunt u de bestelling niet afronden op onze website.

Leeftijdscontrole bij levering
U zult zich bij levering van een wijnbestelling moeten legitimeren. Deze check dient altijd te worden uitgevoerd door de bezorger, ook wanneer het evident is dat u óf degene die het pakket voor u in ontvangst neemt, ouder is dan 18 jaar!
– Een bezorger van een van onze vervoerspartners controleert de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereedhoudt. De laatste 5 tekens van uw legitimatiebewijs worden genoteerd.
– Onze eigen bezorger controleert de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereedhoudt. Wanneer u reeds door eerdere controle van onze eigen bezorger bent geïdentificeerd en u wordt herkend door onze bezorger en/of het is voor onze eigen bezorger evident dat u ouder bent dan 18 jaar, kan dit door onze bezorger als dusdanig ook als verificatie worden genoteerd.
Wij begrijpen dat het hier om privacygevoelige gegevens gaat en verklaren hierbij dat zowel wij zelf als onze vervoerspartner hier volgens AVG-richtlijnen naar handelen. Uw gegevens worden tot 5 jaar lang bewaard, omdat ons én onze vervoerspartner door controlerende instanties ook op een later tijdstip nog gevraagd kan worden naar deze gegevens!

Als u zelf niet aanwezig bent

Het kan natuurlijk zijn dat niet u, maar iemand anders uw bestelling in ontvangst neemt. Dit kan alleen als de andere persoon zelf 18+ is en dit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs kan aantonen. Op dat moment zal de bezorger zijn/haar gegevens vastleggen. Indien er niemand aanwezig is van 18+, mag het pakket niet worden overhandigd.

Levering bij de buren en neerzettoestemming

Helaas is het per 1 juli 2021 wettelijk niet toegestaan pakketten met alcohol bevattende drank bij de buren af te leveren en kan er ook géén neerzettoestemming meer worden gegeven. Vooralsnog vindt ook geen aflevering bij een pakketshop plaats. Bij een niet thuislevering zal de bezorger één 2e bezorgpoging ondernemen, hierna gaat uw bestelling retour naar ons. Helaas zijn wij genoodzaakt om dit pakket dan wederom bij u aan te bieden, waarvoor €7,95 verzendkosten in rekening zullen worden gebracht.

Dit omdat legitimatie verplicht is volgens de nieuwe alcoholwet.

Werkwijze en verpakking voorwaarden

Onze werkwijze is bekend bij al onze medewerkers en bij onze vaste distributeur. Onze dozen, welke wij gebruiken voor verzending door derden, zijn waar mogelijk voorzien van de teksten ‘Legitimatie verplicht’ en ook de tekst NIX18 logo is aanwezig op de verzendverpakking zodat dit nog beter zichtbaar is voor zowel de bezorger als de ontvanger.

Controle van de Geborgde werkwijze

Wij zijn verplicht om onze geborgde werkwijze eenmaal per jaar te onderzoeken op geldende verplichtingen en eventueel geconstateerde tekortkomingen. Dit is als laatst gebeurd op 29-06-2021 bestelling nummer xxxxxxx. Dit zal jaarlijks plaatsvinden en op deze pagina zichtbaar zijn.

Hartelijk dank voor uw begrip en mocht u naar aanleiding van onze werkwijze nog op/aanmerkingen of  verbeterpunten hebben, dan horen wij deze graag via info@tastemorewine.com. TASTE MORE WINE doet er alles aan om met deze geborgde werkwijze de maatschappelijke verantwoordelijkheid omtrent alcoholgebruik te stimuleren.

Verantwoord Alcohol gebruik

Als (online)wijnhandel willen wij en zijn wij verplicht om onze consumenten verantwoordelijk met drankgebruik om te laten gaan. Wij staan ervoor dat het alcoholgebruik van minderjarigen tot een minimum wordt teruggedrongen. Wij verkopen geen alcohol aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. TASTE MORE W neemt hierin haar verantwoordelijkheid en zal zich houden aan de regels en wetgeving die er is voor de verkoop van  alcoholhoudende dranken.

Meer weten over verantwoordelijk alcoholgebruik?
www.nix18.nl
www.STIVA.nl